Koldtågemaskine
Koldtågemaskine

DENNE VARE SKAL BESTILLES VIA TLF. EL. I BUTIKKEN.

Giftfri for dyr, mennesker & miljø.

Med BioVir kan du nu effektivt stoppe spredningen af bakterier, vira og sporer, herunder skimmelsvamp og nedsætte utøjs levevilkår.
Dette produkt fra Bavir er et verdenspatenteret desinficeringsprodukt.
Super nemt at bruge, tager ca. 5-10 min. pr. rum der skal behandles, koldtågemaskinen sørger for at sprede BioVir som en let tåge af mikroskopiske små dråber, der pga. deres størrelse kommer ind selv i de mindste sprækker og lægger sig som tynd hinde på alle overflader. Produktet skal ikke skylles eller tørres af, men blot tørre ind.
Områder der ofte udsættes for rengøring skal desinficeres ofterer, her kan til mindre områder bruges BioLop Animalia eller BioLop omgivelser
.

BioVir UTD væske tilkøbes ved siden af, og koster 199 kr. pr. L. 1 L dækker cirka 100 kvm.

Produktet er godkendt af Fødevarestyrelsen og er ikke farligt mennesker, dyr og miljøet. Det er et biologisk og miljøvenligt nedbrydeligt middel og som fjerner 99,999% af alle bakterier, vira og sporer. Dette bekæmper desuden levevilkårene for lus, lopper, borebiller, sølvfisk og andet utøj.
 

Hvad fjerner BioLop:

Bakterier
Acinetobacter calcoaceticus
Acinetobacter baumannii
Bacillus stearothermophilus
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni
Clostridium difficile
Clostridium perfringens
Enterobacter sakazakii
Enterococcus hirae
Enterococcus faecalis Vancomycin Resistant (VRE)
E-coli (Escherichia coli)
Escherichia coli ESBL
Escherichia coli – O157 Strain
Klebsiella pneumonia
Legionær sygdom (Legionella pneumophila)
Listeria monocytogenes
Methicillin resistant
Staphylococcus aureus (MRSA)
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Serratia marsescens
Shigella sonnei
Stenotrophomonas maltophilia
Staphylococcus aeruginosa
Vibrio parahaemolyticus
Yersinia enterocolitica
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium avium

Vira
Fugle influenza (H5N1)
Svine influenza (H3N2)
Hepatitis B og C
HIV-1 virus
Norovirus
Parainfluenczae 3 virus,
Polio virus
Vaccinia virus
Feline Calicivirus (Human Norovirus surrogate)
Feline Coronavirus (Human surrogate for SARS)
Adenovirus
​​

Sporer
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Clostridium difficile spore
Clostridium perfringens

Svampe og gær
Aspergillus niger (Sort skimmelsvamp)
Aspergillus fumigatos
Candida albicans (Hvid gærsvamp)
Microsporum canis (Ringorm/Hudsvamp)
Microsporum gypseum (Ringorm/Hudsvamp)
Dermatofytter
Trichophyton equinum (Ringorm/Hudsvamp)
Trichophyton mentographytes (Ringorm/Hudsvamp)


Bedømmelse for Koldtågemaskine
Produktet er endnu ikke bedømt
Produktet er endnu ikke anmeldt. Skriv en anmeldelse.

Lejebetingelser:

§ 1 - lejeperioden
Der beregnes leje pr. påbegyndte døgn, regnet fra afhentnings dato. Det lejede materiel skal afleveres i butikkens åbningstid, med mindre andet er noteret i lejeaftalen.

§ 2 afhentning/aflevering
Afhentning/aflevering skal ske i butikken inde for dennes åbningstider, med mindre andet er aftalt og noteret i kontrakten. Såfremt udlejer ved særskilt indgået aftale har påtaget sig at levere og/eller afhente det lejede materiel, noteres dette i lejekontrakten og da medregnes udlejers tidsforbrug til transport samt af- og pålæsning i lejeperioden jfr. § 1.
§ 3 pris & betaling                                                                                                           
 Alle priser er inkl. moms. og betales ved afhentning.
§ 4 depositum
Depositum på kr. 500,- betales samtidig med lejen ved afhentning. Depositum tilbagebetales ved returnering, så frem der ikke er skader på maskinen og denne er rengjort.
Manglende rengøring fratrækkes kr. 200,- Ødelagte dele, eller total ødelagt maskine fratrækkes hele depositum og evt. ekstra betaling opkrevet jfr. § 7.
§ 5 udlejning til anden side
Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato, er udlejeren berettiget til uden yderligere orientering af lejer at udleje det pågældende materiel til anden side.
§ 6 forskriftsmæssig anvendelse
Lejer er forpligtet til at sikre og bærer alene ansvaret for en
forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede materiel.
§ 7 vedligeholdelse og ansvar for korrekt brug
Lejer har ansvaret for at vedligeholde det lejede materiel i
lejeperioden, herunder menes rengøring af maskinen.
Lejer har samtidig med udlevering af det lejede materiel haft
mulighed for og anledning til at få oplysninger om korrekt brug og
vedligeholdelse af det lejede materiel fra udlejer, hvorfor lejer
accepterer, at skulle afholde enhver udgift til reparation eller om
nødvendigt udskiftning af det lejede materiel, såfremt materiellet på
grund af lejers forkerte brug eller mangelfulde vedligeholdelse får
defekter.
§ 8 reklamation
Det lejede materiel udleveres i driftsklar og fuld funktionsdygtig
stand.
Såfremt lejer mener, at der er fejl eller mangler ved det lejede
materiel, er lejer forpligtet til at reklamere straks dvs. ved
lejeperiodens begyndelse, idet senere reklamation eksempelvis
ved aflevering af det lejede materiel ikke kan gøres gældende
overfor udlejer.
§ 9 rengøring af det lejede materiel
Det lejede materiel skal afleveres til udlejer i rengjort stand.
Er rengøring ikke foretaget af lejer eller er yderligere
rengøring nødvendig, påtales dette overfor lejer ved
afleveringen, hvorefter yderligere rengøring kan foretages af
udlejer for lejers regning uden yderligere dokumentation af
det lejedes tilstand ved afleveringen jfr. § 7.
Lejer kan alene undslå sig rengøring af det lejede materiel,
såfremt udlejer skriftligt har kvitteret for modtagelse af
korrekt, funktionsdygtigt og intakt materiel.
§ 10 lejers risiko og ansvar
Lejer bærer risikoen for det lejede materiel i lejeperioden og
er ansvarlig for enhver skade på det lejede materiel indtil
dette er afleveret og igen er i udlejers varetægt.
Såfremt det lejede materiel ikke afleveres, afleveres defekt
eller det lejede materiel bortkommer i lejeperioden, er dette
alene lejers risiko og lejer er pligtig at erstatte udlejers tab
herved jfr. § 11.
§ 11 forsikring og erstatning
Det lejede materiel er forsikret mod almindelig slitage.
Lejer forpligter sig til at erstatte udlejers udgifter til anskaffelse af
andet materiel af tilsvarendekvalitet som det helt
eller delvist ødelagte, nedbrændte eller bortkomne lejede
materiel har lidt i den udlejede periode.
§ 12 lejers evt. tab samt skade på tredjemand
Lejeren alene bærer risikoen for ethvert tab, der måtte være
forårsaget af det lejede materiel, uanset om tabet måtte være
påført lejer eller tredjemand, herunder erstatningskrav pga.
pga. mangler eller defekter ved det lejede materiel, driftstab
eller indirekte tab.
§ 13 tilbagetagelse
Såfremt lejer ikke afleverer det lejede materiel rettidigt, er
udlejer berettiget til straks at kræve det lejde materiel tilbageleveret
uden yderligere varsel og kan om nødvendigt tage det
lejede materiel tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.
Enhver udgift ved udlejers tilbagetagelse af det lejede
materiel som følge af lejers misligholdelse afholdes af lejer.
I tilfælde af lejers manglende frivillige tilbagelevering/
udlevering af lejet materiel, er udlejer altid berettiget til som
alternativ til en tilbagetagelse - at fakturere det lejede
materiel til lejer til dagspris, som fastsættes i henhold til
udlejers listepris.
§ 14 værneting
Tvister i anledning af lejeaftalen anlægges og afgøres ved
retten i Roskilde i henhold til dansk ret.
§ 15 accept af lejebetingelser
Lejer erklærer ved underskrift på lejekontrakten, at have læst og forstået ovennævnte lejebetingelser som hermed vedtages.

 


  Desværre kke på lager. Ring for bestilling. Tlf. 24918850
Send mail når varen kommer på lager igen
 

Koldtågemaskine
Varenummer 12345

Vægt 5 Kg.
Pris ved 1Stk 399,00 DKK

Antal
   Køb
  «-Tilbage       Vis uden moms   Anbefal   Print