Foder

Din gnaver fortjener selvfølgelig altid det bedste, brug derfor altid foder af en god kvalitet.

En varieret og sund kost er vigtig for din gnavers sundhed og trivsel.
Sørg derfor altid for at din gnaver har masser af godt hø tilgængelig,
og der altid skal være adgang til frisk vand.