Bilen

Loven er i Danmark meget lempelig, når det omhandler det at have hund i bilen. Herhjemme er det ikke et lovkrav, at hunden, eller andre kæledyr, er fastspændte under kørsel.
Dyr sidestilles med gods og lover lyder ”Personer eller gods må ikke være anbragt på en på sådan måde, så føreren ikke har fuldt udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet.